DomůNepřihlášený uživatel         Nákupní košík: 0,00 Kč   

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Prodávající
Bc. Martin Bureš, Václava III. 338/14, 779 00 Olomouc.
Prodávající není plátcem DPH.

IČ: 73870773
(dále jen "prodávající")

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB 210434552/0600

2. Registrace

K pohodlnému a bezpečnému nákupu je potřeba provést registraci. Získáte tím možnost sledovat objednávku a zároveň nemusíte vyplňovat data při další objednávce.

Registrace spočívá v zadání Vašeho jména, adresy, přihlašovacího jména a samozřejmě hesla. Pro provedení registrace klikněte na odkaz Registrace  v menu. Objeví se stránka s formulářem, který je třeba vyplnit. Všechny informace se vepisují do příslušných kolonek. Kolonky označené barevně jsou povinné a tedy nezbytné pro úspěšnou registraci. Pokud je vše v pořádku zobrazí se stránka s informací o úspěšném zaregistrování.

Od této chvíle se stáváte registrovaným zákazníkem. Při příští návštěvě již nemusíte nic složitě vyplňovat a stačí pouze zadat v sekci Přihlášení Vaše uživatelské jméno a heslo.

3. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.dokopce.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit níže v sekci doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu DOKOPCE.CZ  jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s podmínkami nákupu a reklamací uveřejněnými na této stránce, a že s nimi souhlasí.

4. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Jedná se o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

5. Způsob dopravy

Pro dopravu zboží můžete vybrat některý z následujících způsobů:

a) Česká pošta - obchodní balík (doporučujeme)

- přepravní služba, která zboží doručí až k vám domů či na jinou vámi uvedenou adresu. Pokud nebudete zastiženi můžete si zboží vyzvednout na vaší poště. U tohoto typu přepravy je přepravcem garantováno doručení následující pracovní den po podání zásilky.

- cena přepravy (poštovné+dobírka): 135 Kč.

- Bližší informace -  www.ceskaposta.cz

b) PPL - kurýrní služba

- přepravní služba, která doručí zboží až k vám domů, do zaměstnání, apod. Pokud nebudete zastiženi, bude následující den zopakován pokus o doručení. U tohoto typu přepravy je přepravcem garantováno doručení následující pracovní den po podání zásilky.

- cena přepravy (přepravné+dobírka): 135 Kč.

- Bližší informace – www.ppl.cz

c) Osobní převzetí - po domluvě

- po předchozí domluvě e-mailem či telefonicky je možné i osobní vyzvednutí na naší adrese uvedené v sekci kontakt.

Pokud bude celková cena objednávaného zboží vyšší než 3000 Kč vč. DPH, nebudou poplatky za přepravu a dobírku účtovány

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno, že je zásilka viditelně poškozená, doporučujeme jí vůbec nepřebírat. Zásilka se následně vrátí k nám a vám je zasláno nové zboží. Neúplnost či poškození zásilky je třeba neprodleně oznámit e-mailem na info(zavináč)dokopce(tečka)cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24h zaslat opět na výše uvedenou emailovou adresu.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy, pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Upozornění

V případě, že zákazník žádá výměnu velikosti, barvy, typu zboží apod., než které si objednal, tak veškeré náklady na dopravu hradí odběratel, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.

6. Způsob úhrady ceny za zboží

Platbu za zboží je možné provádět následujícími způsoby:

a) Dobírkou

- platíte až při převzetí zboží

c) Hotově

- platí pouze pro variantu osobního převzetí na naší adrese uvedené v sekci kontakt.

Pozn. Prodávající si vyhrazuje právo na tiskové chyby a poté i následnou změnu cen, i po objednání produktu.

7. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Při řešení reklamací vycházíme ze zákona č.40/1964 Sb., z Občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Není-li na dodacím listu vyznačeno jinak, poskytujeme na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou instalací, zacházením či obsluhou

- zboží bylo poškozeno živly - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem, atd.

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

- chybí výrobní číslo, nebo jsou na něm jasně viditelné známky poškození (platí pro výrobky označené výrobním číslem)

Ve většině případů je nejvýhodnější a nejrychlejší obrátit se přímo na autorizovaný servis daného výrobce. Seznam naleznete na záručním listu, webových stránkách jednotlivých výrobců nebo Vám ho sdělíme my. Reklamaci Vám samozřejmě rádi vyřídíme i naším prostřednictvím – bez zbytečného odkladu nás informujte e-mailem na info@dokopce.cz, kde se spolu dohodneme na dalším postupu.

K reklamaci je každopádně nutné ve všech případech předložit doklad o koupi zboží tzn. kopii faktury, event. potvrzený záruční list (byl-li vystaven), doklad o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a vyplněný reklamační protokol, který naleznete ZDE.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Vyměněné či vyreklamované zboží zasíláme standardně obchodním balíkem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

8. Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14-ti dnů od převzetí zboží – fyzická osoba, nikoliv nákup na IČ nebo při osobním zakoupení v kanceláři. Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží může být zasláno běžnou balíkovou či kurýrní službou, nikoliv však na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží Vám obratem vrátíme zpět odpovídající částku, a to předem dohodnutým způsobem. Vráceny však budou pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží uvedené v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či e-mailem požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

10. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou či e-mailem uvedeným v sekci kontakt.

11. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení shromažďovat a zpracovávat k následujícím účelům - především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu, pro potřeby správného dodání zboží (dopravce), pro obchodní a marketingové činnosti.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne jakékoliv třetí straně.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat písemně či e-mailem uvedeným v sekci kontakt.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dokopce.cz.

Kontakt | Obchodní podmínky | Reklamační protokol
Doporučujeme: Hledej ceny | Top obchody | Supervht - výstupy Alpy, Tatry| ČeMBA - Česká mountainbiková asociace| Supervlasy - kosmetika pro vaše vlasy| Studio Wella - Jiří Malý| Účetní kancelář - Jitka Burešová |Krby a kamna v moderním designu |www.domenysnadno.cz